گروه صنعتی
​​​​​​​متالورژی پودر آریا

English

Dive Into the New Age of Accelerated Analytics

Our Services

کمک فنرها در اصل پمپ روغن هستند. یک پیستون به انتهای میله پیستون متصل است و در برابر سیال یا گاز هیدرولیک در لوله فشار عمل می کند. همانطور که سیستم تعلیق بالا و پایین می رود، سیال هیدرولیک از طریق سوراخ های کوچکی به نام روزنه ها در داخل پیستون عبور می کند. با این حال، این روزنه ها تنها مقدار کمی از سیال را از پیستون عبور می دهند. این باعث کاهش سرعت پیستون می شود که به نوبه خود باعث کاهش سرعت حرکت فنر و تعلیق می شود.
​​​​​​​
میزان مقاومتی که کمک فنر ایجاد می کند به سرعت تعلیق و تعداد و اندازه روزنه های پیستون بستگی دارد. به دلیل این ویژگی کمک فنرها با شرایط جاده تنظیم می شوند.

راد گاید کمک فنر هیدرولیک

پیستون کمک فنر هیدرولیک

فوت ولو کمک فنر هیدرولیک